Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 379 | Jusan ji sengdao fanjian 居喪及僧道犯姦

凡居父母及夫喪,若僧尼、道士、女冠犯姦者,各加凡姦罪二等;強者,姦夫絞監候,婦女不坐。相姦之人,以凡姦論。

條例/tiaoli 1

一、僧道不分有無度牒,及尼僧、女冠犯姦者,依律問罪,各於本寺觀、庵院門首枷號一個月發落。

條例/tiaoli 2

一、僧道官、僧人、道士有犯挾妓飲酒者,俱問發原籍為民。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname