Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、軍戶子孫畏懼軍役,另開戶籍,或於別府、州、縣入贅、寄籍等項,及至原衛發冊清勾,買囑原籍官吏、里書人等,捏作丁盡戶絕回申者,俱問罪。正犯發煙瘴地面,里書人等發附近衛所,俱充軍,官吏參究治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname