Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 150 | Nishui 匿稅

凡客商匿稅,及賣酒醋之家不納課程者,笞五十,物貨、酒醋一半入官。於入官物內,以十分為率,三分付告人充賞,務官、攢攔自獲者不賞。入門不弔引,同匿稅法。其造酒醋自用者,不在此限。若買頭匹不稅契者,罪亦如之,仍於買主名下追徵價錢一半入官。商匠入關門,必先取官置號單備開貨,憑其弔引,照貨起稅。

條例/tiaoli 1

一、在京在外稅課司局批驗茶引所,但係納稅去處,著令客商人等自納。若權豪無籍之徒,結黨把持,攔截生事,攪擾商稅者,徒罪以上,枷號二個月,發附近充軍;杖罪以下,照前枷號發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname