Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 267 | Dao neifu caiwu 盜內府財物

凡盜內府財物者,皆斬。但雜盜即坐,不論多寡,不分首從。若未進庫,止依常人盜。

條例/tiaoli 1

一、凡盜內府財物,係乘輿服御物者,仍作真犯死罪。其餘監守盜銀三十兩、錢帛等物值銀三十兩以上,常人盜銀六十兩、錢帛等物值銀六十兩以上,俱問發邊衛,永遠充軍。內員同。

條例/tiaoli 2

一、凡盜內府財物,係雜犯及監守常人盜、竊盜、掏摸、搶奪等項,但三次者,不分所犯各別曾否刺字、革前革後,俱得并論,比照竊盜三犯律處絞,奏請定奪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname