Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、凡盜內府財物,係乘輿服御物者,仍作真犯死罪。其餘監守盜銀三十兩、錢帛等物值銀三十兩以上,常人盜銀六十兩、錢帛等物值銀六十兩以上,俱問發邊衛,永遠充軍。內員同。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname