Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、監守、常人盜侵欺人犯,但有贓至二十兩以上者,限一個月;二百兩以上者,限三個月,果能盡數通完,照本律發落。真犯死罪者,減等免死,充軍。充軍以下,俱減一等。如過期不完,各依本等律例,從重定擬。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname