Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、凡設方略而誘取良人,與略賣良人子女,不分已賣、未賣,俱問發邊衛充軍。若略賣至三口以上,及再犯者,用一百斤枷枷號一個月,照前發遣。三犯者,不分革前、革後,發極邊衛分。永遠充軍。其窩主與買主,并牙保人等知情者,各依律治罪。婦人有犯,罪坐夫男。若不知情及無夫男者,止坐本婦,照常發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname