Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

凡牢獄禁繫囚徒,年七十以上、十五以下,廢疾散收,輕重不許混雜,枷杻常須洗滌,蓆薦常須鋪置。冬設煖匣,夏備涼漿。無家屬者,日給倉米一升,冬給絮衣一件。夜給燈油,病給醫藥,並令于本處有司係官錢糧內支放,獄官預期申明關給,毋致缺誤。有官者犯私罪,除死罪外,徒、流鎖收,杖以下散禁。公罪,自流以下,皆散收。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname