Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 347 | Jiaosuo cisong 教唆詞訟

凡教唆詞訟,及為人作詞狀,增減情罪,誣告人者,與犯人同罪。至死者,減一等。若受雇誣告人者,與自誣告同。至死者,不減等。受財者,計贓以枉法從重論。其見人愚而不能伸冤,教令得實,及為人書寫詞狀,而罪無增減者,勿論。姦夫教令姦婦誣告其子不孝,依謀殺人造意律。按律不言雇人誣告者之罪,蓋誣告之罪既坐受雇之人,則雇人無重罪之理,依有事以財行求科斷。

條例/tiaoli 1

一、代人捏寫本狀,教唆或扛幇赴京及赴巡撫、巡按并按察司官處,各奏告叛逆等項機密、強盜、人命重罪,不實,並全誣十人以上者,俱問發邊衛充軍。

條例/tiaoli 2

一、凡將本狀用財雇寄與人,赴京奏訴者,并受雇受寄之人,屬軍衛者,發邊衛充軍;屬有司者,發邊外為民。其在京校尉、軍匠、舍餘人等,并各處因事至京人員,將原籍詞訟因便奏告者,各問罪,原詞俱立案不行。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname