Mongolian Code 1667

Article 4

aliba jüg-eče dayisun[6b] ireju jaq-a-yin ulus-i dobtulbasu, aliba noyad ger mal-iyan dotuγsi bolγaγad, qariya-tu čerig bügüde-yi abču dobtuluγsan jüg-tür yaγaraju čuγla. ese čuγlabasu, vang-ud bolbasu jaγun aduγu, jasaγ-un noyad, qusiγun-u tayiji, güng-üd bolbasu dalan aduγu, tayiji-nar bolbasu tabin aduγu abumu. čuγlaγsan-u qoyin-a dayilaqu-yi bügüdeger jöblejü medegtün.

[view entire text

Table of content

Index

personname

geoname