Mongolian Code 1789

Article 14 - 迎接敕諭 (jarliγ-un bičig-i uγtuqui anu)

一、外藩王、貝勒,當大典、會盟、審事,派往大臣齎捧有寶敕諭,至蒙古境界,該境之民人問明大臣職名、所至情由,先急往告王、貝勒等。該王、貝勒在五里之外迎接,同眾下馬,在右邊站立,俟敕諭既過,騎馬自後趕至,欽差大臣列於左,迎接之王、貝勒列於右,敕諭在前。抵家之後,恭設香案,齎往之大臣,將敕諭敬置案上,左立右向,王、貝勒等一跪三叩。跪候齎往之大臣將敕諭自案捧下,交與宣讀之筆帖式。該筆帖式立讀已畢,齋往之大臣將敕諭捧置案上,王、貝勒等一跪三叩。齎往之大臣將敕諭自案捧下,遞與王、貝勒。王、貝勒兩手跪接,遞給伊屬下之人,一跪三叩。拜畢,交收掌敕諭之人,王、貝勒等與齎往之大臣彼此兩跪兩叩,安置中位,齎往之大臣坐於左,王、貝勒等坐於右。
nigen jüil, γadaγadu muji-yin vang, noyad-tur yeke törü-yin čiγulγan γarču jarγu sigükü erkin sayid-i ilegebesü jarliγ -un bičig-tür qas tamaγ-a daruju ilegemüi, mongγol-un jaq-a-dur kürbesü, jaq-a-yin ulus oduγsan sayid-un ner-e čola, oduγsan učir siltaγan-i asaγuju urida yaγaran odču öber öber-ün vang, noyad-taγan ögülegtün, tere ulus-un vang, noyad tabun γajar-un üjügür-e uγtuγad, bügüde morin-аča baγuju, baraγun eteged-tür jergečen bayiγad. jarliγ-un bičig-i önggeregüljü, morilan qoyin-a-аča güyičen ireged jarliγ-iyar ilegegsen sayid jegün eteged-tür, uγtuγsan vang, noyad baraγun eteged-dür jergečen jarliγ-un bičig-i emün-e-ben yabuγal, ger-tür-iyen kürügsen-ü qoyin-a siregen deger-e küji sitaγaju oduγsan sayid jarliγ-un bičig-i siregen deger-e talbiju, jegün eteged-еčе baraγun jüg qanduju bayimu, tere vang, noyad nigen üy-e sögüdčü, γurban ta mörgüged sögüddügseger bayimu. oduγsan sayid jarliγ-un bičig-i siregen-eče abču daγudaqu bičigeči-dür öggüged daγudaqu bičigeči bosuγsaγar daγudaγsan-u qoyin-a oduγsan sayid jarliγ-un bičig-i abču siregen deger-e talbimu. vang, noyad basa nigen üy-e sögüdčü, γurban ta mörgümü. oduγsan sayid, jarliγ -un bičig-i siregen-eče abču. vang. noyad-tur ögküi-dür vang. noyad sögüdčü qoyar γar-iyaran küliyejü abuγad öber-ün qariy-a-tu kümün-dür öggüged nigen üy-e sögüdčü, γurban ta mörgümü. mörgügsen-ü qoyin-a, jarliγ-un bičig-i qadaγalaqu kümün-dür öggüged vang. noyad oduγsan sayid qarilčan qusiyaγad üy-e sögüdčü, qusiyaγad üy-e mörgüged. dumda jai talbiju, oduγsan sayid jegün eteged-tür, vang, noyad baraγun eteged-tür saγumu.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname