Mongolian Code 1789

Article 15 - 迎接欽差大臣侍衛 (jarliγ-iyar jaruγsan sayid, kiy-a nar-i uytuqui anu)

一、奉旨恤賞恩賜,并別項事件,遣往之大臣、侍衛至境,本境民人問明大臣所至情由,先往告知。王、貝勒急遣其屬下官員,在五里之外迎接。王、貝勒等在營外迎接。抵家之後,跪領恤賞恩賜。若係衣物,則佩服向上兩跪六叩。若係財帛、食物,跪領亦兩跪六叩。王、貝勒與前往之大臣等彼此一跪一叩,亦安置中位,王、貝勒等坐於左,前往之大臣等坐於右。及送還時,亦送至迎接之處。外藩王、貝勒、貝子、公等遣人來進方物,若蒙皇上恤賞恩賜,遣回抵家時,王、貝勒自家迎出,向上兩跪六叩。接受其餘六部一切事件,俱將情由奉旨作文,令各部大臣前往,本境民人問明大臣之名以及前往情由,急告知各王、貝勒。王、貝勒等聞知,即令屬下官員在五里之外迎接。該員下馬,在右邊排立,俟文書既過,自後乘馬趕至,前往之大臣列於左,迎接之官列於右。前引文書至家,王、貝勒自家迎出,躬身兩手接受,安置桌上,開讀訖,王、貝勒等坐於左,前往之大臣等坐於右。
nigen jüil, jarliγ -iyar örüsiyen šangnaqu ba kesig kürtegekü ba basa öber-e kereg-tür ilegegsen sayid. kiy-a nar odbasu mön-kü jaq-a-yin ulus oduγsan sayid-un iregsen učir siltaγan-i asqaču, urida odču ögülegtün. vang, noyad yaγaran qariy-a-tu tüsimed-iyeren tabun-u γajar-un üjügür-e uγtuγulju. vang. noyad öber-ün küriyen-ečeγarču uγtuγad ger-tür kürügsen-ü qoyin-a örüsiyen šangnaqu ba kesig kürtegülküi-dür sögüdčü abuγad, emüskü qubčasun bolbasu emüsčü, degedü-yin jug qoyar üy-e sögüdčü, jirγuγan ta mörgümüi. ed tavar, idekü idegen bolbasu sögüdčü abuγad mön-kü qoyar üy-e sögüddüged jirγuγan ta mörgümüi. vang, noyad, oduγsan sayid qarilčan nijeged üy-e sögüdüged, nijeged üy-e mörgüged, mön-kü dumda jai talbiju, vang, noyad jegün eteged-tür, oduγsan sayid baraγun eteged-tür saγumui. oduγsan sayid-i üdeküi anu mön-kü uγtuγsan γajar-tur kürtel-e üdemüi γadaγadu vang, beyile, beyise, güng-üd kümün ilegejü aliba yayum-a kürgejü iregsen-dür deger-e-eče örüsiyen šangnaqu ba kesig soyurqaγad ilegebesü ger-tür kürügsen-ü qoyin-a vang, noyad ger-deče uγtün γaruγad küliyejü abuγad degedü-yin jüg qoyar üy-e sögüdčü, jirγuγan ta mördümüi. tegüeče öber-e jirγuγan yeke yabudal-un yamun-u odqu üyile kereg bolbasu kereg-ün učir siltaγan-i jarliγ-un bičig bičijü öber öber-ün yabudal-un yamun-u sayid-i ilegemüi. jaq-a-yin ulus oduγsan sayid-un ner-e, kereg-ün učir siltaγan-i asqaču. yaγaran öber öber-ün vang, noyad-taγan ögülegtün. vang, noyad sonusumaγča qariγ-a-tu tüsimed-iyen tabun-u γajar-un üjügür-e uγtuγul. uγtuγsan tüsimed morin-ača baγuju, baraγun eteged-tür jergečen joγsuγad, ilegegsen bičig-i önggeregüljü, qoyin-a-аčа mori-ban unuju güyičejü ireged, oduγsan sayid, jegün eteged-tür, uγtuγsan tüsimed baraγun eteged-tür jergečen bičig-i emün-e-ben yabuγal. ger-tür kürküi-dür vang, noyad gertečegen γarču uγtuγad, bitig ögküi-dür bey-e-ben böküyijü, qoyar γаr-iyar küliyen abču siregen-ü deger-e talbiγad, daγudaγsan-u qoyin-a vang noyad jegün eteged tür. oduγsan sayid baraγun eteged-tür saγumui.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname