Mongolian Code 1789

Article 18 - art 18 | 顺治年以前康熙年以後王公台吉等子嗣分别襲職 (ey-e-ber jasaγči on-ača činaγsi, engke amuγulang on-ača inaγsi vang, güng, tayijinar-un köbegüd-tür ilγan, salγaju jerge jalγamjilaγulqu anu)

乾隆四十六年三月初三日。乾隆四十六年三月初三日奉旨:凡內扎薩克之王、公、台吉等,皆因在太祖、太宗開基時,各率所屬,投誠歸順,各處打仗,甚屬效力,是以旌其勞績,分別封以王、公、扎薩克,令其世襲罔替。又,復按其勞績,雖分別賞給頭等、二等台吉職銜,從前並無世襲罔替字樣,故台吉缺出,令伊子嗣承襲,該院必照例奏請,令其減等。但伊等源流勞績,因朕所深知,是以每次加恩,俱著原品承襲。第恐年久,將伊等從前投順勞績,或不能表見,而該院照例以次遞減,漸致不能承受國恩,實無以副朕一體撫恤蒙古臣僕之至意。此等台吉,職雖微末,然究係國初投順,著有勞績之臣,所有起初賞給頭等、二等台吉職銜,俱著令其世襲罔替。但其中尚有康熙年以來尋常效力,施恩賞給職銜者,若與國初投順著有勞績之台吉等,一體世襲罔替,其開基時投順台吉等之勞績反致不能昭著,著交理藩院,嗣後遇有國初投順,著有勞績,原賞台吉缺出辦理承襲時,其順治年以前曾于開基時因打仗效力所得台吉之子孫,俱著以原品世襲罔替,彙題承襲,以昭國初之投順蒙古等軍功,將此永著為例。其康熙年以後尋常效力所得台吉缺出,著該院仍照例辦理,請旨承襲。欽此。
tngri-yin tedkügsen-ü döčin jirγuduγar on. qabur-un segül sar-a-yin sin-e-yin γurban-a jarliγ baγulγaγsan anu. aliba dotuγadu jasaγ-un vang, güng, tayijinar-un doturaki ijаγur-аčа tayizu, tayizüng tulγur törü negegsen čaγ-tur aliba urida öber öber-ün qariγ-a-tu albatu nar-i abču čing ünen-iyer oruju ireged, γajar γajar-un čirig-ün dayin-dur masi yekede jidkügsen-ü tula teyin-kü γabiy-a jidkülge-yi ilerkeyilejü ilγan salγaju vang, güng, jasaγ ergümjileged čöm üy-e ularin tasural ügei jalγamjilaγulumui kemekü üsüg-i öber öber-ün γabiy-a jidkülge-yi inu üjejü ilγan, salγaju terigün jerge, qoyaduγar jerge tayiji-yin jerge šangnaγsan bolbaču ijaγur-ača oγuγata üy-e ularin tasural ügei jalγamjilaγulqu üsüg ügei-yin tula teyin-kü ene jerge-yin tayijinar orun γaruγad daraγ-a daraγ-a-bar ür-e köbegüd-tür jalγamjilaγulqui-dur qariy-a-tu yabudal-un yamun-ača saγar ügei qauli yosuγar jerge baγaraγulqui-yi γuyun ayiladqamui. teden-ü uγ ündüsün ijaγur-un jidkülge-yi bi čöm labtalan medeküi-yin tula udaγ-a büri kesig kürtegejüöber öber-ün ijaγur-un jerge jalγamjilaγuluγsaγar iregsen bolbaču yerü edür udaγad teden-ü tulγur oruju iregsen γabiy-a jidkülge-yi ese bögesü temdeglen ülü čidaqui-dur yabudal-un yamun-u qauli yosuγar jerge baγuraγulju sidkegseger tus tus-taγan ulus törü-yin kesig-i olju kürtejü ülü čidaqui-dur kürgekü bolbasu üneker minu mongγol boγulčud-i ab adali oldun örüsiyekü tuyil-un sanaγan-dur ülü neyilekü bolumui. ene jerge-yin tayijinar, kedüi čöm öčüken tayiji bolbaču erkebsi tulγur oruju iregsen γabiy-a jidkülge bögüi qaγučin tüsimel mön bolai. ijaγur-ača teden-dür šangnaγsan terigün jerge, qoyaduγar jerge tayijinar-un jerge-yi čöm kesig kürtegejü üy-e ularin tasural ügei jalγamjilaγuluγtun, γaγčakü egün-ü doturaki basakü engke amuγulang on-ača inaγsi eng-ün jerge jidküged kesig kürtegejü jerge šangnaγsad bui. mön-kü tulγur oruju iregsen γabiy-a jidkülge büküi tayijinar-luγ-a adali üy-e ularin tasural ügei jalγamjilaγulqu bolbasu qarinču tulγur törü negegsen čaγ-tur oruju iregsen tayijinar-un ijaγur-un jidkügsen γabiy-a-yi ilerkeyilen čidaqu ügei. egün-i γadaγadu mongγol-un törü-yi jasaqu yabudal-un yamun-dur tusiyan ögčü egüeče uruγsi tulγur oruju iregsen γabiy-a jidkülge büküi tayijinar-tur ijaγur-un šangnaγsan jerge-yi jalγamjilaγulun sidkeküi-dür ey-e-ber jasaγči on-ača činaγsi tulγur törü negegsen čaγ-tur čirig-ün dayin-dur jidküged jerge olγaγuluγsan tayijinar-un ür-e köbegüd-tür čöm üy-e ularin tasural ügei ijaγur-un olγaγuluγsan jerge-yi quriyanγuyilaju ayiladqaγad jalγamjilaγulqu yabudal-i qauli bolγaju tulγur oruju iregsen mongγolčud-un čirig-un γabiy-a-yi inu egüride ilerkeyiletügei, engke amuγulang on-ača inaγsi eng-ün jerge jidküged olγaγuluγsan tayijinar-un jerge-yi jalγamjilaγulqui-dur qariyatu yabudal-un yamun-ača mön-kü qauli yosuγar sidkeged, jarliγ-i γuyuju ayiladqaγad jalγamjilaγultuγai kemebei.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname