Mongolian Code 1789

Article 24 - 蒙古王公諸子之台吉塔布囊職銜准其以養子分別承襲 (mongγol vang, güng-ün köbegüd-ün tayiji, tabunang-un jerge-yi tejigegsen köbegüd-tür ilγan salγaju jalγamjilaqu anu)

乾隆五十三年四月二十三日本院奏准定例。 嗣後,初降建有軍功,給予頭、二、三等台吉、塔布囊,俱著世襲罔替。出缺時,雖無子孫、兄弟及過繼養子,族眾內擇其近派一人襲職承祀,俾蒙古等功勳不致泯滅。王公等諸子,例分所得職銜,承襲時,出缺之人如無子孫、兄弟,准其將伊報部親族子孫內過繼為嗣之子承襲罔替。其過繼之子,若非伊親族之子孫,只准其承祀為後,不准承襲職銜。
tngri-yin tedkügsen-ü tabin γurbaduγar on. jun-u terigün sar-a-yin qorin γurban-a man-u jurγan-аčа ayiladqaju toγtaγaγsan qauli. nigen jüil, egüeče uruγsi tulγur oruju iregsen čirig-ün güng-dür jidküged olγaγuluγsan terigün, ded, γutaγar jerge tayiji, tabunang-i čöm üy-e ularin tasural ügei jalγamjilaγuluγtun, orun γaruγsan-u qoyin-a, yerü köbegün ači, aq-a, degüü ügei ür-e bolγan tejigegsen köbegün ügei bolbaču törül-ün arad-un doturača oyir-a-yi üjejü nigen songγuγad jerge-yi jalγamjilaγulju teden-ü takilγ-a-yi jalγamjilaγulun mongγolčud-un güng jidkül-i bürkügdegülkü ügei bolγaγtun. vang, güng-üd-ün köbegüd qubi-daγan oluγsan jerge-yi jalγamjilaqui-dur orun γaruγsan kümün-dür kerber köbegüd, ači, aq-a degüü ügei bolbasu jurγan-dur medegülügsen torügsen ebüge ečige-yin köbegüd ačinar-i ür-e bolγan tejigegsen köbegün-dür tasural ügei jalγamjilaγuluγtun. ür-e bolγan tejigegsen köbegün kerbe torügsen ebüge ečige-yin köbegüd, ačinar busu bolbasu γaγčakü takilγ-a-yi jalγamjilaγul-un ür-e bolγaqu-ača γadan-a jerge jalγamjiiaγulqu ügei bolγaγtun

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname