Mongolian Code 1789

Article 167 - 發冢 (kegür aγudalqui anu)

一、官員、平人刨發王、貝勒、貝子、公及妻之墳冢者,首犯一人擬斬立決,抄沒其妻子、產畜;為從者,鞭一百,罰三九牲畜,將正法之賊人妻子、產畜一併給付墳主。刨發台吉、塔布囊等墳墓者,為首一人絞監候;為從者,鞭一百,罰二九牲畜,給付墳主。刨發官員墳墓者,為首一人鞭一百,罰三九牲畜,其餘鞭一百,罰一九牲畜,俱給付墳主。刨發平人墳墓者,為首一人鞭一百,罰一九牲畜,其餘鞭八十,罰一九牲畜,俱給付墳主。若有欲修築墳墓者,准其修築。若伊等欲從蒙古例葬埋,各聽其主便。人死,毋許殺馬,毋插嘛呢杆子,渡口、山嶺毋掛絹條、手巾。如違禁而行,如有人見,則見之者罰給五牲畜。
nigen jüil, tüsimed ba qaraču kümün, vang, beyile, beyise güng, jiči basa eden-ü qatud-un kegür-i aγudalbasu terigülegsen nigen kümün-i darui deger-e čabčiju ala. em-e köbegüd ba ger, mal-i keyisgegtün. ded kümün-i jaγuγad tasiγurdaγad, γurbaγad yisü-ber torγaγad, jasaγ-iyar bolγaγsan qulaγayiči-yin em-e köbegüd ger, mal selte-yi kegür-ün ejen-dür ög. tayiji, tabunang-ud-un kegür-i aγudalbasu terigülegsen nigen kümün-i köbčidejü ala. gindan-dur qoriju küliy-e. ded kümün-i jaγuγad tasiγurdaγad, qusiyaγad yisü-ber torγaju kegür-ün ejen-dür ög. tüsimed-ün kegür-i aγudalbasu terigülegsen nigen kümün-i jaγun tasiγurdaγad yal-a-yin mal γurba yisü-ber torγ-a. busud-i jaγuγad tasiγurdaγad nijeged yisü-ber torγaju čöm kegür-ün ejen-dür ög, eng-ün kümün-ü kegür-i aγudalbasu terigülegsen nigen kümün-i jaγun tasiγurdaγad yal-a-yin mal nige yisü-ber torγ-a. busud-i nayaγad tasiγurdaγad, nijeged yisü-ber torγaju čöm kegür-ün ejen-dür ög. bumba bosqasuγai kemekü kümün bui bögesü bosγatuγai, öber-ün mongγol jang-iyar niγuju talbisuγai kemegčid bolbasu öber öber-ün ejen-ü joriγ-iyar boltuγai, ükügsen kümün-dür mori büü alaγtun. yodur büü qadquγtun. γool-un olum, dabaγan kötel-dür dalbaγ-a jalam-a büü elgügtün. čaγaja-ača dabaju yabuqui-yi ken medebesü medegsen kümün tabun mal ab.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname