Mongolian Code 1789

Article 169 - 誘賣內地之人 (dotuγadu γajar-un kümün-i arγadaju abču qudalduqui anu)

一、口外蒙古等,將內地男婦、子女誘賣,或為妻妾、奴婢者,不分良人、奴婢,已賣、未賣,但經誘拐,被誘之人如不知情:為首者,絞監候;為從者,鞭一百,罚三九牲畜;被誘之人不坐。若止一人,亦擬絞。若和誘賣為妻妾、奴婢、子孫被誘之人知情:不分已賣、未賣,鞭一百,罚三九牲畜;被誘之人,鞭一百。
nigen jüil, γadaγadu mongγol-ud dotuγadu γajar-un er-e. em-e ba nuγun ükin-i arγadaju abču oduγad qudalduqu ba esebesü em-e ba baγ-a em-e. boγul, sibegčin bolγabasu jügger kümün boγul. sibegčin qudalduγsan ba ese qudalduγsan-i ilγaqu ügei yerü arγadaju abču odqui-dur arγadaγdaγsan kümün učir-i ülü medekü bolbasu terigülegsen kümün-i köbčidejü alaqu yal-a torγaju. gindan-dur qoriju küliy-e ded kümün-i jaγun tasiγurdaju, γurban yisü-ber torγ-a. arγadaγdaγsan kümün-i ülü torγamu. γaγčaqan nige kümün bolbaču mön köbčidejü alaqu yal-a-bar torγ-a, kerber ügesejü arγadan boγul, sibgčin em-e, baγ-a em-e, köbegün, ači bolγan qudalduqui-dur arγadaγdaγsan kümün učir-i medebesü qudalduγsan ba ese qudalduγsan- i ilγal ügei jaγun tasiγurdaju, γurban yisü-ber torγ-a. arγadaγdaγsan kümün-i jaγun tasiγurda.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname