Mongolian Code 1789

Article 191 - 斬絞人犯解送原犯事地方正法 (čabčiju alaqu, köbčidejü alaqu yalatu arad-i uγ yal-a qaldaγsan γajar-tur kürgejü čaγaja-bar bolγaqui anu)

乾隆二十五年年,刑部議覆奉天副都統增海所奏定例

一、蒙古內行刦傷人得財者,將首從加功人等法應立決,並偷四項牲畜等犯內秋後勾到者,俱解送原犯事地方正法。應梟首示衆者,令梟首示戒。

tngri-yin tedkügsen-ü qorin tabuduγar on. sigükü yabudal-un yamun-аčа füng tiyan-u meyiren-ü janggi zengqai-yin ayiladqaγsan-i dakin kelelčeged ayiladqaju toγtaγaγsan qauli

nigen jüil, mongγol-ud-un dotur-a buliyan yabuqui-dur kümün-i qoor kijü ed olbasu terigülegsen qulaγayiči, ded qulaγayiči bol-un küčün tusalaγsan arad-i čaγajan-dur darui alabasu jokiqu, jiči dörben jüyil-ün mal-i qolaγuγsan jerge-yin yalatu arad-un dotur-a namur siqükü čaγ-tur küriyelejü tataγsan-i inu čöm qariyatu yalatu kümün-ü uγ yal-a qaldaγsan γajar-tur kürgejü čaγaja-bar bolγaγtun, toluγai-yi inu elgüjü qamuγ ulus-tur üjegülbesü jokiγčid-i inu toluγai-yi elgüjü qamuγ ulus-tur čegerlel üjegülügtün.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname