Mongolian Code 1789

Article 206 - 緩決減等之蒙古人犯應罰牲畜無獲 (alaqu-yi alγurlaqu jerge künggedgegsen mongγol yalatu kümün-ača torγaju abqu mal ülü olqu anu)

乾隆三十七年九月,本院奏准定例

一、凡傷人致死擬絞緩決之蒙古重犯,過恩詔減等後,仍照蒙古律罰取三九牲畜,給付屍親完結。如照數無獲者,即發山東河南等省,交驛站充當苦差。

tngri-yin tedkügsen-γučin dolüduγar on, namur-un segül sar-a- dur biden-nu yabudal-un yamun, ača ayiladqaju toγtaγaγsan qauli

nigen jüil, aliba kümün-i qoor kiju ükügülügsen učir-tur köbčiden alaqu yal-a torγaγsan kündü yalatu mongγolčud-i alaqu-yi alγurlaju qesig tarqaγaqu jarliγ-tur učaraju jerge künggedgegsen-u qoyin-a mön-kü mongγol čaγajin-u bičig-un yosuγar arban yisün mal-i torγaju ükügügsen kümün-ü uruγ udum-dur olaγulju daγusqa kerber toγan-u yosuγar-ača olbasu darui šandung qunan-u jerge-yin moji-dur čölegüljü örtegen-dür tusiyan jobaqu alban-dur yabuγul

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname