Mongolian Code 1789

Article 209 - 毋庸解部就近由彼徑行發遺 (urγan-dur kürgejü iregülküi-yi keregsekü ügei oyir-a-yi üjejü darui tegüber čölekü anu)

乾隆五十二年年九月二十七日,本院會同刑部奏准定例

一、嗣後,發遣人犯內,有由京經過發遣者,仍行解部發遣。其路遠遙途發遣者,毋庸解部,由本院議奏後,發交該處,由彼就近,遵照部定配所,分別發遣。

tngri-yin tedkügsen-tabin quyaduγar on, namur-un segül sar-a- yin qorin doluγan-a man-u jurγan ača sigükü yabudal-un yamun qamtu neyilejü ayiladqaju toγtaγaγsan qauli

nigen jüil, egüeče uruγsi čölekü yalatu arad-un dotur-a neyislel qotan ača önggerejü čölegčid-i mön kü jurγan-dur kürgejü iregülüged čölegtün jam qola mordaju čölegčid-i jurγan-dur kürgejü iregülkü-yi keregsekü ügei man-u jurγan ača kelelčeged ayiladqaγsan-u qoyin-a gedergü qariyatu γajar-tur tusiyan öggüged tegüber oyir-a-yi boduju jurγan ača jiγaγsan γajar-i üjejü ulamjilan čölegülügtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname