Mongolian Code 1789

Article 34 - 離別年久之族人,不准歸宗 (salju jil udaγsan törül-ün arad-i ülü neyilegülküi anu)

一、凡係離散就食、他往買賣,年久遠族兄弟,告求歸宗者,概不准行。若由久住之旗分逃往別旗者,逐回。若匿不發回,照隱匿逃人例治罪,將逃人鞭一百,仍發回原住旗分。
nigen jüil, aliba sarnin qaγačaγsan čaγačilar-a oduγsan, qudalduju ögčü qudalduju abuγsan, jil udaγsan qol-a törül-ün aq-a nar degüner-i nigen γajar-tur neyilegülkü ajiyamu kemen γuyuγsan yabudal-i neyiteber ülü yabuγulqu bolγ-a. kerber jil udatala saγuγsan qusiγun ečegen öber-e qusiγun-dur orγuju odbasu qoyisi kögejü ilegetügei. kögejü ilegekü ügei daruqu bolbasu bosqaγul-i daruγsan qauli yosuγar yalal-a. orγuγsan kümün-i jaγun tasiγurdaju mön-kü ijaγur-un saγuγsan qusiγun-dur qoyisi ilege

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname