Mongolian Code 1789

Article 37 - 蒙古結親行聘給畜 (mongγolčud quda bolulčaqui-dur boγtalaqu mal ögküi anu)

一、兩姓給親,俱係平人,其聘禮牲畜,給馬二匹、牛二隻、羊二十隻。若違例多給,將額外牲畜照例存公;減者,無罪。婿故,將所給之畜取回。女故,取回一半。若父母願給而婿憎嫌不娶,所給牲畜不准取回。所聘之女年至二十而不娶,其父母另有願聘之處,聽之。
nigen jüil, qoyar qaraču kümün quda bolulčabasu boγtalaqu mal qoyar mori, qoyar üker, qorin qoni ab. ene čaγaja-ača dabaju ilegüü ögbesü ilegüü mal-i jasaγ-tur ab. dutaγu bolbasu yal-a ügei. kürgen ükübesü öggügsen mal-i gedergü ab. ükin ükübesü qaγaslaju ab. ečige, eke inu ögsügei kemeküi-dür kürgen ayuju ülü abqu bolbasu öggügsen mal-i qoyisi ülü abumu, quda boluγsan ükin-i ülü abqu boluγad ükin qorin nasun-dur kürbesü, ečige, eke-yin ali duratu γajar-a ög.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname