Mongolian Code 1789

Article 47 - 外藩蒙古等不准賣與內地旗人 (γadaγadu mongγolčuud-i joriγ-iyar dotuγadu qusiγun-u ulus-tur ülü qudalduγulqu anu)

乾隆三十七年七月內,本院為郭爾羅斯台吉濟魯木扎布等私將家奴五庫特等賣與伊屯口領催張凰偶一案:將濟魯木扎布等革退台吉職銜,閑散蒙古等,重加懲責;買人之領催張凰偶等,革退領催差使,重加懲責,俱交各該管地方折磨辱使。失察該扎薩克、協理台吉、盟長等,分別議處。領催張凰偶之該管上司官員交部,分別議處等因,擬議奏定。

一、凡已入檔案之蒙古等,毋許擅行售賣,即或未入檔之莊頭,亦祇准本旗互相買賣,不許私賣與別旗及內地之人。違者,將承賣、承買之人從重治罪。失察之扎薩克、協理台吉、盟長等,分別罰俸、罰九。將所賣之人不給原價,撤出交入本旗,充當差使。

tngri-yin tedkügsen-ü γučin doluduγar on. namur-un terigün sar-a-dur biden-ü yabudal-un yamun-ača γorlus-un tayiji jirumjib-ud joriγ-iyar albatu ögüdei ner-i idün kerem-ün kögegči jang büng oo nar-tur qudaldun öggügsen kereg-ün učir, jirumjib-ud-un tayiji-yin jerge-yi ebdekü. sula mongγolčud-i kündüde jalqaγulqu, kümün qudaldun abuγsan kögegči jang büng oo nar-i kögegči jerge-yin alban-ača bayilγaγad kündüde jalqaγaqu. čöm öber öber-ün qariyatu jakiruγči γajar-tur tusiyan ögčü

nigen jüil, aliba dangsa-dur oruγuluγsan mongγolčud-i kerkibečü-ber joriγ-iyar qudaldun ögebesü ülü bolumu. yirü dangsa-dur ese oruγuluγsan jangdur kemebečü-ber basaču mön-kü tus qusiγun-u dotur-a qarilčan qudaldun abqu ba qudaldun ögkü-eče γadan-a busu qusiγun-u kümün ba dotur-a γajar-un arad-tur kerkibečü-ber joriγ-iyar qudaldun ögebesü ülü bolumu. kerbe jöribesü, qudaldun öggügsen ba qudaldun abuγsan kümün-i kündüde yalalaγtun. bayičaγaqui-yi aldaγsan qariyatu jasaγ, tusalaγči tayiji, čiγulγan-u terigüd-i ilγan salγaju fünglü tasul, yisün torγaγul. qudaldun öggügsen kümün-i uγ ijaγur-un ün-e olγaγulqu ügei tataju abuγad. tus qusiγun-u alban qaγaju yabuγul.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname