Mongolian Code 1789

Article 60 - 每年春間扎薩克王等點檢軍裝弓箭 (on büri qabur-un čaγ-tur jasaγ-un vang-ud čirig-ün ulus-un quyaγ duγulγ-a jer jebseg-i üjeküi anu on büri qabur-un čaγ-tur, jasaγ-un vang-ud, čirig-ün ulus-un quyaγ duγuly-a jer, jebseg-i üjekü anu)

一、每歲春間,扎薩克王、貝勒、貝子、公、台吉、塔布囊并各旗台吉等,各聚兵一處,修整盔甲、弓箭,較射以試之。如未經監修,即行起程前赴約所,其總閱時係某旗軍械缺壞,即將某旗扎薩克該管人等罰俸六個月。若台吉、兵丁軍械缺壞,罰五畜。各盔後尾、衣背上不、錠號條、軍器等物絆帶無號記者,罰三畜。馬不烙印,不拴號牌者,罰兩歲牛一隻,給付舉發之人。
nigen jüil, on büri qabur-un čaγ-tur jasaγ-un vang, beyile, beyise, güng, tayiji, tabunang-ud öber öber-ün qusiγün-u tayijinar ba čirig-ün kümün-i nigen γajar čuγlaγulju quyaγ, duγulγ-a, numu, sumu-yi inu jasaγul-un qarbuγulju üje. üjejü ese jasaγulbasu, čirig mordaju čuγlaγsan boljiyan-u γajar-a bügüde-yi üjeküi-dür aliba qusiγun-u čirig-ün kümün-ü jebseg dutaγu maγu bolbasu tere qusiγun-u jasaγ jakiruγsan arad-i jirγuγan sar-a-yin fünglü tasuluγtun. tayijinar ba quyaγ-un kümün-ü jebseg dutaγu maγu bolbasu tabuγad boda ab. duγulγ-a-yin gejigebči, debel-ün aru-dur bičig ese qadaγsan ba čirig-ün jebseg čider-eče degegsi bičig ügei bolbasu γurbaγad boda, mori-dur tamaγ-a ese daruγsan ba bičig ese uyabasu nigen biraγu abuγad bariγsan kümün-dür ög.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname