Mongolian Code 1789

Article 69 - 禁止妄行跪拜駐劄大臣 (olan γajar-tur saγuγsan sayid-tur demei sögüdbesü ülü bolqu yabudal-i čaγajilaqu anu)

乾隆五十二年四月二十九日乾隆五十二年四月二十九日奉旨:

嗣後,公以上於謁見欽差大臣時,如係伊等私事,尚可跪拜。其因公事跪拜大臣之處,統行禁止。如此定後,益可以示朕於外藩蒙古人等一視同仁至意,并可分別秩序。永著為例。欽此。

tngri-yin tedkügsen-ü tabin qoyaduγar on jun-u terigün sar-a-yin qorin yisün-e jarliγ baγulγaγsan anu.

egüeče uruγsi güng-eče degegsi arad minu jaruγsan sayid-luγ-a jolγar-a ireküi-dür γaγčakü teden-ü bey-e-yin öber-ün-kü kereg-ün tula bolbasu basakü sögüdčü bolumu. alban-u kereg sayid-tur sögüdčü, mörgüküi-yi tung čaγajilatuγai. eyimü toγtaγaγsan bolbasu minu γadaγadu ayimaγ-un olan mongγol albatu nar-i nigen adali bolγaju örüsiyekü tuyil-un sanaγan-i neng üjügüljü bolqu böged, basaču des jerge-yi ilγaju bolumui. egün-i egüride qauli bolγ-a kemebei.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname