Mongolian Code 1789

Article 75 - 偷捕貂參 (qolaγuju bulaγ-a, orqudui-yi tegükü, görügelekü anu)

一、蒙古王、公主、郡主等屬下人并旗人及打牲人等,私往禁地偷捕貂鼠、採挖人參被獲,將財主并率領前往之為首者擬絞監候,畜產籍沒;為從者:係另戶,鞭一百,罰三九牲畜;係家奴,枷號兩個月,鞭一百,罰伊主三九牲畜。將採捕之物全行入官。
nigen jüil, mongγol vang, güngjü, gege ner-ün ger-un kümün, qusiγun-u ulus görügečin kümün joriγ-iyar čaγajilaγsan γajar-tur odču qolaγuju bulaγ-a, orqudui-yi tegügsen görügelegsen kümün-i bariγdabasu ed-ün ejen basa abču oduγsan terigün kümün-i köbčidejü ala. gindan-dur qoriju küliy-e. ger mal-i inu keyisgejü ab. ded kümün čaγan albatu bolbasu jaγun tasiγur jančiju, γurban yisün boda ab. boγul, sibegčin bolbasu qoyar sar-a-yin döngge emüsgejü, jaγun tasiγur janči. tegün-ü ejen-eče γurban yisün boda ab. tegüjü görügelejü oluγsan yaγum-a bügüde-yi alban-dur oruγul.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname