Mongolian Code 1789

Article 76 - 禁地遣人採捕貂參 (čaγajilaγsan γajar-a kümün ilegejü bulaγ-а, orqudui-yi tegükü, görügelekü anu)

一、凡入禁地偷採貂、參被獲,其知而遣往之主人,係已未管旗王、貝勒、貝子、公、扎薩克台吉、塔布囊等,罰俸九個月;係無俸台吉、官員、平人,罰三九牲畜。將打牲人并牲畜,俱賞給旗下因公効力人等。採捕之物入官。
nigen jüil, čaγajilaγsan γajar-tur qolaγuju oruγad bulaγ-a görügelekü ba orqudui erigčid bariγdabasu, medegseger ilegegsen ejed jasaγ ba jasaγ busu vang, beyile, beyise, güng, jasaγ-un tayiji, tabunang-ud bolbasu yisüged sar-a-yin fünglü tasul. fünglü ügei tayijinar, qafačud, qaraču kümün bolbasu γurbaγad yisün boda ab, görügelegsen kümün-ü bey-e, mal-i čöm qusiγun-u alba kereg-tür jidkügsen ulus-tur šangnaγtun görügelejü oluγsan yaγum-a-yi alban-dur oruγul.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname