Mongolian Code 1789

Article 77 - 偷在圍場內打牲 (aba-yin qoriyan-u γajar-un dotur-a qolaγuju görügelekü anu)

一、凡蒙古等偷在圍場內打牲被獲,交八溝理事同知審訊。初次者,枷號一個月;兩次者,枷號兩個月;三次者,枷號三個月,俱在圍場附近處所示眾。滿日鞭一百,交各該扎薩克嚴行管束,仍報院詳查。
nigen jüil, aliba mongγolčud aba-yin qoriyan-u γajar-un dotur-a qolaγuju görügečilegčid bariγdabasu begeü-yin mongγol irgen-ü kereg-i sigükü tungji-dür tusiyaju sigügtün. sayi tulγur bolbasu nige sar-a-yin döngge emüsge. qoyaduγar üy-e bolbasu qoyar sar-a-yin döngge emüsge. γutaγar üy-e bolbasu γurban sar-a-yin döngge emüsgejü aba-yin qoriyan-u oyir-a daki γajar-tur qamuγ ulus-tur üjegül. edür dügürügsen-ü qoyin-a jaγuγad tasiγur jančiju, öber öber-ün qariy~a-tu jasaγ-ud-tur tusiyaju čingdalan jakirγul. mön-kü yabudal-un yamun-dur medegüljü kinan bayičaγaγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname