Mongolian Code 1789

Article 80 - 軍器等物不准賣給俄羅斯 (čirig-ün jer jebseg-ün jerge-yin yaγum-a-yi orus-tur qudalduju ülü ögküi anu)

一、內、外諸扎薩克、蒙古等,不得將盔甲、弓箭、軍器賣給俄羅斯厄魯特回子人等。若有偷賣并遣送親戚,或被獲,或被人拿獲首告者:已未管旗王、貝勒、貝子、公、扎薩克台吉、塔布囊等,罰俸一年;無俸台吉、塔布囊,罰馬五十匹。平人:為首者,擬絞監候,產畜籍沒;為從者,鞭一百,罰三九牲畜。抄罰之產畜,俱賞給拿獲首告之人。若奴僕首主,令其出離主家。
nigen jüil, dotuγadu, γadaγadu olan jasaγ-un mongγolčud quyaγ duγulγ-a, numu sumu, čirig-ün jer jebseg-i orus ba ögeled, qotung-ud-tur büü qudalduju ög. qolaγuju qudaldun ögkü ba basa törül uruγ-tur ögküi inu bariγdaqu ba esebesü kümün bariju gerečilebesü jasaγ ba jasaγ busu vang, beyile beyise. güng, jasaγ-un tayiji, tabunang-ud bolbasu nijeged jil-ün fünglü tasul. fünglü ügei tayiji tabunang-ud bolbasu tabin aduγu-bar torγ-a. qaraču kümün bolbasu terigülegsen kümün-i köbčidejü ala. gindan-dur qoriju küliyegtün. ger mal inu keyisge. ded kümün-i jaγuγad tasiγur jančiju, γurbaγad yisün boda ab. keyiskegsen ger mal abuγsan yal-a-yin mal-i čöm bariγsan gerečilegsen kümün-dür šangnaγtun. boγul kümün öber-ün ejen-iyen gerečilebesü gereči-yi tegün-ü ejen-eče inu γarγaγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname