Mongolian Code 1789

Article 101 - 蒙古民人原偷牲畜着落賠償 (mongγolčud ba irged uγ qolaγuγsan mal-i tulγaju tölügülküi anu)

乾隆二十六年,軍機大臣議覆吉林烏拉將軍恒魯奏准定例

一、蒙古等將原偷牲畜花費無償,著落該旗台吉照數賠償。若旗民不能賠償原竊牲畜,著落該管等官賠償。

tngri-yin tedkügsen-ü qorin jirγuduγar on. čirig-ün tuqai-yin sayid-ud-un γajar-ača kirin ula-yin jangčun čenglü tan-u ayiladqaγsan-i dakin kelelčeged ayiladqaju toγtaγaγsan qauli.

mongγolčud qolaγuγsan uγ mal bürilgejü tölükü mal ese oluγsan inu bolbasu tegün-ü qariya-tu tayiji-dur tulγaju toγ-a-yin yosuγar tölügülüglün, qusiγun-u ulus ba irgen-ü ulus uγ qolaγuγsan mal-i tölüjü ese čidaγčid inu bui bögesü tegün-ü qariya-tu jakiruγsan tüsimed-tur tulγaju tölügülügtün.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname