Mongolian Code 1789

Article 111 - 走失牲畜移知鄰封扎薩克 (aldaγul mal-i qari ayil-un jasaγ-ud-tur medegülküi anu)

一、凡走失牲畜,三日後報明鄰封扎薩克貝勒、貝子、公等尋拿。每畜一隻以一羊作謝儀。若騎所獲牲畜者,罰五畜。若詐稱己畜冒領者,罰三九牲畜;悞領者,罰一九牲畜。若畜主不出暫收之隱匿者,罰一九牲畜。
nigen jüil, aldaγul mal-i γurban edür boluγsan-u qoyin-a qari ayil-un jasaγ-un beyile beyise güng-üd-tür medegüljü bari nige mal-dur kölüsü nige qoni ab. oluγsan mal- i unabasu tabun mal,minükei kemen qaγurmaγ-iyar abubasu γurba yisün endegüü-ber abubasu nige yisün mal-un ejen γauγsan ügei bolbasu qadaγala. niguju darubasu nige yisün boda abmui

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname