Mongolian Code 1789

Article 96 - 台吉等收留驚逸馬匹不報,照依竊盜革去台吉職銜後開復 (tayijinar ürgügsen mori-yi quriyaju medegülkü ügei učir-tur qulaγai-yin yosuγar tayiji-yin jerge-yi bayilγaγsan-u qoyin-a dakiγulqu anu.)

乾隆四十八年十二月初六日,本院奏定條例:

一、嗣後,凡台吉等收留牲畜不報,照依竊盜革去台吉者,以六年爲限,逾六年後,果能改過,奮勉旗務,該扎薩克等據實保舉報部,由部具奏後,開復。

tngri-yin tedkügsen-ü döčin naimaduγar on, ebül-ün segül sar-a-yin sin-e-yin jirγuγan-a man-u yabudal-un yamun-ača ayiladqaju toγtaγaγsan qauli

nigen jüil, egüeče uruγsi aliba tayijinar mal-i quriyaju medegülkü ügei učir-tur qulaγai-yin yosuγar bayilγaγsan tayiji-yi jirγuγan jil quγučaγan bolγaγtun, jirγuγan jil önggerejü üneker endegürel-iyen qalaju čidaγčid qosiγun-u alban-u kereg-tür jidküjü yabuγčid bolbasu qariya-tu jasaγ-ud maγad-i bariju batulan jurγan-dur medegüljü jurγan-аčа ayiladqaju dakiγuluγtun

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname