Mongolian Code 1789

Article 99 - 未經受職台吉行竊治罪 (qulaγai kijü yabuγsan tayiji-yin jerge oluq-a edüi kümün-i yalalaqu anu)

乾隆四十三年六月,本院具奏定例:

一、台吉等未經受職以前,初次行竊牲畜者,不准受職,發往鄰盟,嚴加管束,將伊所有牲畜給與事主。倘不悛改,復行偷竊,照平人例治罪。

tngri-yin tedkügsen-ü döčin γurbadüγar on. jun-u terigün sar-a-dur man-u yabudal-un yamun-ača ayiladqaγad toγtaγaγsan qauli.

aliba tayiji jerge oluq-a edüi kümün angqan udaγ-a mal qolaγuγsan yal-a qaldabasu tayiji-yin jerge olγaγulqui-yi bayiγad ayil daki čiγulγan-dur čölegülüged čingγadqan jakirγamui. tegün-ü bey-e-dür büküi morin mal-i inu abuγad kereg tusiyalduγsan kümün-dür olγaγuluγtun, kerber ülü qalan basa qolaγuju yabuqu bolbasu qaraču kümün-ü qauli yosuγar yalalaγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname