Mongolian Code 1789

Article 122 - 王等故殺別旗之人 (vang-ud busu qusiγun-u kümün-i jorimaγ-iyar alaqui anu)

一、凡已未管旗王、貝勒等將別旗之人故殺、讎殺、謀殺、同謀殺者,按其所殺之數賠人。王等,罰馬一百匹;貝勒、貝子、公等,罰馬七十匹;台吉、塔布囊等,罰馬五十匹,給被殺者之妻子。若平人,將起意者斬監候;從而加功者,絞監候,抄沒其産畜,給被殺者之妻子;其未給加功者,以及妻子、産畜,一併送鄰封盟長處,賞給公事効力台吉等爲奴。
nigen jüil, aliba jasaγ ba jasaγ busu vang, noyad busu qusiγun-u kümün-i jorimaγ-iyar alaqu ba ösiyelejü alaqu ba araγ-a-bar alaqu ba ügesejü alaqu bolbasu alaγsan kümün-ü kiri-ber oru kümün tölügülüged vang-ud bolbasu jaγun aduγu, beyile, beyise, güng-üd bolbasu dalan aduγu, tayiji, tabunang-ud bolbasu, tabin aduγu torγaju abuγad, alaγdaγsan kümün-ü em-e köbegüd-tür öggügtün. qaraču kümün bolbasu terigülegči kümün-i čabčiju alaqu yal-a-dur torγaγad gindan-dur qoriju küliyegtün. ded boluγad küčün tusalaγsan kümün-i köbčidejü alaqu bolγaγad gindan-dur qoriju küleyegtün. eden-ü ger, mal-i keyisgeged alaγdaγsan kümün-ü em-e, köbegüd-tür öggügtün. küčün tusalaγsan ügei kümün-i em-e, köbegüd ba ger, mal-i qamtu-bar ayil-un čiγulγan-u terigülegči-dür kürgejü alban-u kereg-tür jidkügsen tayiji nar-tur boγul bolγaju šangnaγtun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname