Mongolian Code 1789

Article 147 - 隱匿內地逃人 (dotuγadu γajar-un bosqaγul-i daruqu anu)

一、口外游民並滿洲家奴,嚴飭諸扎薩克之各該佐領緝拿解部。若隱匿內地逃人者,官革職,鞭一百,罰三九牲畜,俱給拿獲之人。該扎薩克等不察出,或經部院察出,或別人首出者,該扎薩克王、貝勒、貝子、公、台吉等各罰俸一年;管旗章京、副章京、參領等,各罰三九牲畜;佐領、驍騎校,俱革職,罰三九牲畜;領催、十家長等,鞭一百。出首之人,若系家奴,作爲另戶;若平人,由隱匿之人,罰給三九牲畜。
nigen jüil, kerem-ün γadan-a kerüjü yabuqu ireged ba, basa manju ger-ün boγul-i, olan jasaγ-ud öber öber-ün qariyatu sumun-u jangginar-tur čingγalan tusiyan ögčü bayiγad yabudal-un yamun-dur kürgejü ir-e, kerbe dotuγadu γajar-un bosqaγul-i darubasu tüsimel bolbasu kergem-i inu ebdejü jaγun tasiγurdaγad γurban yisü mal abču, čöm bariγsan kümün-dür öggügtün. qariyatu jasaγ-ud kerbe bayičaγaju ülü γarγan, yabudal-un yamun-ača bayičaγaju γarγaqu ba esebesü busud gerečilejü γarγabasu, qariyatu jasaγ-un vang, beyile, beyise, güng, tayijinar-i nijeged jil-ün fünglü tasuluγtun. qusiγu-yi jakiruγči janggi, meyiren-ü janggi, jalan-u janggi nar-аčа γurban yisün mal abuγtun. sumun-u janggi, orulan kögegči-yi čöm kergem-i inu ebdejü γurban yisün mal torγaju abuγtun. kögegči, arban ger-ün daruγ-a nar-i jaγun tasiγurdaγtun, gerečilejü γarγaγsan kümün ger-ün boγul bolbasu, čаγаn albatu bolγ-a, qaraču kümün bolbasu daruγsan kümün-eče γurban yisün mal abču öggügtün.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname