Mongolian Code 1789

Article 152 - 自流所復逃者分別治罪 (čölegülügsen γajar-ača dakiju orγubasu ilγan, salγaju yalalaqu anu)

乾隆三十一年四月奏准增入

一、蒙古犯罪發遣山東河南者,復行脫逃:初次,枷號一個月,調發福建湖廣等省;二次,枷號兩個月,調發雲南貴州廣東廣西最遠極邊烟瘴等處;至三次,枷號三個月,仍舊發回原調發處。原發福建湖廣者,按照脫逃次數,止調發最遠極邊烟瘴處所。蒙古等免死減等充軍,自配所脫逃,拿獲時,審無爲匪者,亦一體加等調發,仍分別脫逃次數:初次,枷號兩個月,二次,枷號三個月,刺字。再,凡人犯已經正法,只伊妻子應流者,酌發南省駐防處所,給兵丁爲奴。

tngri-yin tedkügsen-ü γučin nigedüger on. jun-u terigün sar-a-dur ayiladqaγad nemejü oruγuluγsan anu.

nigen jüil, mongγolčuud yal-a qaldaju, šandung, qunan-dur čölegülügsen anu dakiju orγubasu, angqan udaγ-a nigen sar-a döngge emüsgejü fükiyan, kugüvang jerge-yin muji-dur negülgejü čölegül qoyaduγar udaγ-a qoyar sar-a döngge emüsgeju, jün-nan, küi-jeü, güvandüng, küvangsi jerge-yin masi qoladaki kijaγar-un maγu sürtei γajar-tur negülgejü čölegül γurban udaγ-a-dur kürbesü, γurban sar-a döngge emüsgeju, mön-kü ijaγur-un negülgejü čölegülügsen γajar-tur gedergü ilege, ijaγur taγan fükiyan kugüvang-dur čölegülügsen anu bolbasu orγuγsan udaγ-a-yi üjejü, masi qoladaki kijaγar-un maγu sürtei γajar-tur negülgejü čölegülküi-dür joγsu. mongγolčud alaqui-yi keltürigüljü, jerge baγuraγulju, čerig bolγan ilegeged jiγaγsan γajar-аčа orγuγad, bariju oluγsan-u qoyin-a sigüged maγu samaγun yabuγsan ügei bolbasu mön nigen adali nemejü negülgejü čölegül. basakü orγuγsan udaγ-a-yin toγ-a-yi ilγan, salγaju angqan udaγ-a qoyar sar-a, qoyaduγar udaγ-a γurban sar-a döngge emüsgeju bičig sibegtün. jiči aliba yalatu kümün-i čaγajin-iyar abačiγad, em-e köbegüd, tedüi čölegülbesü jokiqu anu bolbasu, jokis-i inu üjejü emüneki muji-yin sergeyilen saγuγsan γajar-tur čölegüljü čirig-ün arad-tur boγul bolγaγatun.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname