Mongolian Code 1789

Article 153 - 疏脫斬犯 (alaqu yalatu kümün-i aldaqu anu)

一、凡將收管之斬犯疏脫者,收管之章京罰三九牲畜;驍騎校罰二九牲畜,革職;小領催鞭一百;披甲人鞭八十。若收管不至於斬之人犯疏脫者,章京罰二九牲畜;驍騎校罰一九牲畜;小領催鞭八十;披甲鞭五十。疏脫之犯經旁人拿獲,將所罰章京、領催牲畜給拿之人。如未經拿獲,所罰牲畜存公。
nigen jüil, aliba alaqu yalatu kümün-i qadaγalaju aldabasu qadaγalaγsan janggi-ača γurban yisün mal orulan kögegči-eče qoyar yisün mal torγaju abuγad jerge-yi inu ebdegtün. baγ-a kögegči-yi jaγun tasiγur, quyaγ-un kümün-i nayan tasiγur jančiγtun, alaqui-dur ülü kürkü yalatu kümün-i qadaγalaju aldabasu, janggi-ača qoyar yisün mal, orulan kögegči-eče nigen yisün mal abuγtun. baγ-a kögegči-yi nayan tasiγur, quyaγ-un kümün-i tabin tasiγur janči, aldaγuluγsan yalatu kümün-i köndelen kümün baribasu, janggi kiged, kögegči-eče abuγsan yal-a-yin mal-i bariγsan kümün-dür öggügtün. ese bariγdabasu, yal-a-yin mal-i jasaγ-tur abuγtun

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname