Mongolian Code 1789

Article 155 - 家奴額魯特回子逃走 (ger-ün boγul ögeled, qotung bosču orγuqu anu)

乾隆三十八年十一月,本院奏准定例

一、官兵等自軍營帶來之額魯特、回子內,另有關涉重情者,仍令聲明緣由具奏,恭候欽定,遵照辦理。如非關緊要,並無別情之逃犯,無論拿獲及自行投回:系初次,則枷號一個月,鞭一百,交原主嚴加管束;二次逃走,發福州廣州,給與旗下官兵爲奴。其在京居住之額魯特、回子王公,自原籍帶來之額魯特、回子家奴,如有逃走者,仍照八旗逃奴例,計其逃走次數、年月,分別辦理。

tngri-yin tedkügsen-ü γučin naimaduγar on, ebül-ün dumdadu sar-a-dur bidun-u yabudal-un yamun-ača ayiladqaju toγtaγaγsan qauli

nigen jüil, tüsimel, čirig ba čirig-ün qoriyan-ača abču iregsen ögeled, qotung-un dotur-a kerber orγuju öber-e qolbaγdaγsan kündü učir bui bögesü, mön-kü yosuγar učir-i γarγan ayiladqaju jarliγ-iyar toγtaγaqui-yi daγaqu sidke, kerber oγtu jaliy-a ügei öber-e učir ügei bosqul bolbasu bariγdaγsan ba öber-iyen gedergü iregsen-i ülü bodun. angqan udaγ-a bolbasu nigen sar-a-yin döngge emusgejü, jaγun tasiγur-iyar jančiju tegün-ü uγ ijaγur-un ejen-dur tusiyan ögčü činγalan jakirγ-a. qoyar udaγ-a orγubasu darui bo-jeü. güvangjü-dür čölegüljü qusiγun-u tüsimel, čirig-tür boγul bolγaju ög, neyislel qotan-dur saγuγsan ögeled, qotung, vang, güng-üd-ün angqan abču iregsen ger-ün boγul ögeled qotung-ud bosču orγuγsan kereg bui bögesü, mön-kü yosuγar naiman qusiγun-u ger-ün bosqul-un qauli yosuγar bosču orγuγsan udaγ-a, jil saran-i boduju, ilγan salγaju sidkeged daγusγ-a.

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname